Điện áp vào 150V÷250V

SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 3000ii

2.090.000₫
2.600.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 50000ii

23.900.000₫
27.000.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 30000ii

13.600.000₫
15.000.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 25000ii

11.400.000₫
13.000.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 20000ii

8.700.000₫
9.800.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 15000ii

6.750.000₫
7.500.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 10000ii

3.550.000₫
4.500.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 7500ii

3.500.000₫
4.000.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 5000ii

2.850.000₫
3.500.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 2000ii

1.700.000₫
2.300.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 1000ii

1.020.000₫
1.500.000₫
Thương hiệu: LiOA
SALE

Ổn áp 1 pha LiOA SH 500ii

900.000₫
1.200.000₫
Thương hiệu: LiOA
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)